Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/inkluzij/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/inkluzij/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/inkluzij/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/inkluzij/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Konvencija o dečjim pravima - OŠ "Smeh i suza"

Nastavnici

Konvencija o dečjim pravima - OŠ "Smeh i suza"

Konvencija o pravima deteta

Autor: Biljana Veselinović, OŠ „Smeh i suza“, Aleksinac

Powe Poimt prezentacija i matrica za izradu postera Konvencija o pravima deteta nastali su kao vežba na seminaru E-learning koji je organizovao Centar za interaktivnu pedagogiju iz Beograda, a u praksi su primenjeni u Školi za obrazovanje i vaspitanje dece i omladine „Smeh i suza“ u Aleksincu.

Suština je da se ova oblast vaspitne uloge škole, odnosno upoznavanje učenika i njihovih roditelja sa Konvencijom, može raditi na času odeljenjskog starešine ali je, primenom socijalniog softvera Windows Live, odnosno modula  Sky Drive u prostoru korisnika ovog softvera, dostupna i za učenje na daljinu, naravno onim roditeljima i učenicima koji imaju internet.

Učenici se upoznaju sa sadržajem prezentacijeo pravima deteta na početku časa. Prezentacija počinje bajkovitim uvodom o Pepeljugi, što je poznato svoj deci, i postepeno se prelazi u oblast prava i obaveza, što je dato na popularan i deci prihvatljiv način.

 

Potom se vodi razgovor o tome šta su zapamtili od prikazanog, odnosno koja prava imaju deca. Polako se navode na reč obaveza. Razgovara se o obavezama koja deca imaju, kao učenici, kao i obavezama koje imaju roditelji i odrasli prema deci. Pregledaju se pripremljene matrice (u formi PP prezentacije), odgovara na pitanja i izrađuju posteri. Posteri se postavljaju na zid učionice, a prezentacijese odlažu u SkyDrive.

Učenici kojima je prvobitno namenjen ovaj način elektronskog učenja su deca sa intelektulnim teškoćama, ali materijal je upotreblji za rad sa svom decom  na temu dečijih prava. Upotreba sredstava elektronskog učenja kod dece budi jače interesovanje i pojačava pažnju, a to je za decu sa intelektualniim teškoćama bitan preduslov učenja (kao i kod svih, uostalom). Svaki odeljenjski starešina, koji realizuje temu, poznaje svoje učenike i njihove roditelje i zna njihove mogućnosti i može u skladu sa tim da prilagodi svoju nastavu.

Tehnologija je laka za korišćenje i pouzdana. Potrebno je više računara i projektor (video bim). Pregledom Power point prezentacija mogu da rukuju i sami učenici.

Troškovi primene ovog sredstva su relativno mali. Izrada prezentacija je jednostavna, a radi se u okviru stručnog aktiva za praćenje realizacije ŠRP. Škola poseduje kolor štampač za izradu postera A4 formata.

Ovde je reč o pokušaju da se konvencije koje je ratifikovala i naša zemlja provedu u delo i deci predstavi na zanimljiv i njima prihvatljiv način. Predloženim radom ostvaruje se interakcija nastavnik – učenik , učenik – nastavni sadržaj, a prilikom aktivnosti štampanja postera i učenik - učenik. Što se organizacionih pitanja tiče, treba pripremiti prikladnu učionicu sa više računara, video bimom, kolor štampačem i napraviti odgovarajući raspored za rad.

Za učenike primena ovog oblika elektronskog učenja predstavlja  novinu u tome što sami kreiraju i izrađuju postere sa temama koje su neposredno vezane za njihova prava i obaveze. Ovakav način rada pomaže da se učenici brže  i kvalitetnije upoznaju sa sadržajem konvencije koja se tiče njih samih.

Ovo idejno rešenje se u praksi pokazalo kao vrlo prikladanoblik upoznavanja učenika sa pravima i obavezama koja proizilaze iz Konvencije. Konvenciju o pravima deteta posebno tretiramo i kroz Školski razvojni plan jer radimo sa decom sa teškoćama u intelektualnom razvoju. U školi se, zbog zastarelog nastavnog programa, ne izvodi građansko vaspitanje, te tu ulogu preuzimaju odeljenjske starešine. Zato kvalitetno pripremljen i izveden čas odeljenjaskog starešine smatram vrlo značajnim.

Prezentaciju i materijale možete videti na:

http://matematikabilja.spaces.live.com/blog/cns!4EF6C26287656694!403.entry

 

Joomla templates by a4joomla